Hợp đồng ủy quyền bán đất cần giấy tờ gì?

Cần chuẩn bị gì cho hợp đồng ủy quyền bán nhà đất

Việc ủy quyền, buôn bán đất là hoạt động khá phổ biến nhưng không hề đơn giản. Vì vậy trước khi thực hiện giao dịch bạn cần biết hợp đồng ủy quyền bán đất cần giấy tờ gì. Việc này cần thiết để tránh những khúc mắc về pháp lý hoặc phải chịu thiệt thòi trong quá trình giao dịch đất. 

Cần chuẩn bị gì cho hợp đồng ủy quyền bán đất

Cần chuẩn bị gì cho hợp đồng ủy quyền bán nhà đất

Cần chuẩn bị gì cho hợp đồng ủy quyền bán nhà đất

Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất  cho người khác nhưng phải theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người sử dụng đất không thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng trực tiếp vì đang ở nước ngoài. Vì thế cần sự ra đời của hợp đồng ủy quyền bán đất, trao quyền nhượng đất cho một bên thứ ba, thường là người thân thiết trong gia đình. Vậy hợp đồng ủy quyền bán đất cần giấy tờ gì? 

Khi bạn muốn ủy quyền bán đất, bạn cần đem một số giấy tờ sau đến cơ quan chức năng để được phê duyệt: 

 • Hợp đồng ủy quyền bán đất
 • Giấy tờ nhằm xác mình quyền sử dụng đất
 • Sổ hộ khẩu 
 • Thẻ căn cước hoặc chứng minh thư

Một số thông tin bạn cần điền trong hợp đồng ủy quyền bán đất bao gồm: 

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Căn cứ ủy quyền;
 • Phạm vi ủy quyền;
 • Thời hạn ủy quyền;
 • Thù lao ủy quyền và thời hạn thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định pháp luật.

Khi làm hợp đồng ủy quyền bán đất bạn cần lưu ý gì? 

Khi làm hợp đồng ủy quyền bán đất bạn cần lưu ý gì?

Khi làm hợp đồng ủy quyền bán đất bạn cần lưu ý gì?

Đối với các hợp đồng cấp phép chung, đặc biệt là các hợp đồng cấp phép chuyển nhượng quyền sử bán, ngoài các khái niệm cơ bản  trên, các bên cần lưu ý những điều sau: 

Người đại diện về cơ bản  chỉ hành động nhân danh bên giao đại lý và không có quyền thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và chuyển tiền thay cho bên giao đại lý hoặc định đoạt tài sản của khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào. Vì vậy, để ngăn chặn các bên được phép làm việc vượt quá phạm vi cho phép, các bên phải quy định công việc được phép một cách rõ ràng và chi tiết.

Các bên  không thể thay thế hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ​​người sử dụng đất này sang cá nhân, tập thể khác là giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, bạn cần hiểu rằng chỉ xảy ra thông qua. Cho thuê lại, thừa kế, quà tặng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Do đó, hợp đồng cho phép không phải là cơ sở để chuyển quyền sử dụng đất từ ​​người này sang người khác, cũng không phải là cơ sở để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền bán đất.

Cần chú ý không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc lệ phí trước khi ký kết hợp đồng cho phép bán quyền sử dụng đất. Cả người mua và người bán đều đối mặt với vô số rủi ro khi thực hiện giao dịch này. Chính vì thế, việc tiếp tục giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền bán đất, được công chứng và thừa nhận của pháp luật, là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình.

Một số lưu ý đối với các bên trong hợp đồng ủy quyền bán đất cần giấy tờ gì 

Lưu ý với hợp đồng ủy quyền bán đất

Lưu ý với hợp đồng ủy quyền bán đất

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đất cần chú ý một số việc như sau. 

 1. Người chịu trách nộp thuế

Theo quy định của pháp luật thì người đại diện chính thức có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi chấp thuận chuyển nhượng bán đất. Nếu các bên thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thì phải tuân thủ hợp đồng.

 1. Thời hạn hợp đồng ủy quyền bán đất 

Thời hạn phê duyệt là rất quan trọng. Khi hết thời hạn phê duyệt, các bên sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận đã thỏa thuận trước đó. Theo điều 563 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì thời hạn của chứng thư chuyển giao tài sản do các bên thỏa thuận theo nguyên tắc tự do thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, hợp đồng ủy quyền bán đất có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký.

 1. Vấn đề 1 bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

* Người ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

Nghĩa vụ về thù lao: Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả  cho khách hàng và bồi thường thiệt hại tương ứng với công việc mà khách hàng đã thực hiện. 

Ủy  quyền chưa thanh toán: Khách hàng có thể chấm dứt việc thực hiện hợp đồng bất kỳ lúc nào, nhưng phải đặt trước một thời hạn hợp lý. Lưu ý khi thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đất

*Người thụ hưởng đơn phương chấm dứt hợp đồng 

 Giám hộ thành niên mà không cần bồi thường: Người đại diện có thẩm quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đất bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho khách hàng một khoảng thời gian hợp lý. 

Nghĩa vụ bồi thường: Người đại diện theo ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng  và  bồi thường thiệt hại cho khách hàng bất cứ lúc nào.
Như vậy bạn vừa được tìm hiểu hiểu hợp đồng ủy quyền bán đất cần giấy tờ gì và những thông tin liên quan. Nếu bạn muốn nhận tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp về bất động sản thì hãy lựa chọn Công ty tư vấn bất động sản Phù Hán Vinh qua website Phù Hán Vinh hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline 0707.100.898.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *