Điều kiện tách thửa đất cho con

Điều kiện tách thửa đất cho con

Điều kiện tách thửa đất cho con là gì? Quy trình thực hiện tách thửa đất cho con diễn ra như nào và cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào? Tất cả sẽ được đề cập đến trong nội dung sau đây.

Đất đai muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cần rất nhiều điều kiện, trong đó có việc đảm bảo số đo diện tích tối thiểu cũng như mặt tiền, mặt hậu. Trong nhiều trường hợp, chủ sử dụng đất vì một lý do nào đó như chia đất cho con cái, chuyển đổi mục đích sử dụng… mà muốn thực hiện quy trình tách thửa đất. Và cũng tương tự, việc tách thửa đất cần đảm bảo những quy định đã được đề cập đến trong các bộ luật hiện hành. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những điều kiện tách thửa đất cho con cũng như đi sâu hơn vào quy trình thực hiện.

Điều kiện tách thửa đất cho con

Điều kiện tách thửa đất cho con?

Những điều cần biết khi thực hiện quy trình tách thửa đất cho con.

Hiến pháp Việt Nam chia các lĩnh vực thành những bộ Luật khác nhau. Và đối với những điều kiện về tách thửa đất, đều được quy định trong Luật đất đai 2013. 

Tại Khoản 1 Điều 167: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 143: Đất ở tại nông thôn

“ 2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.”

Điều 144: Đất ở tại đô thị 

“1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở đô thị có chỗ ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.”

Dựa vào những điều Luật nêu trên, có thể thấy đối với việc tách thửa đất cho con, mọi người chỉ cần đảm bảo được số đo diện tích tối thiểu của thửa đất do địa phương quy định, đồng thời người có nhu cầu xin tách thửa đất là chủ sử dụng đất đứng tên trên Giấy chứng nhận là sẽ có thể thực hiện được quy trình tách thửa đất cho con. Tuy nhiên trên thực tế, để có thể hợp pháp tách thửa đất, mọi người cần đảm bảo thêm những yêu cầu Luật định sau đây:

– Đảm bảo điều kiện chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất (được so với chỉ giới xây dựng)

– Thửa đất được yêu cầu tách thửa không thuộc các dự án quy hoạch của địa phương

– Đất không thuộc khu vực cơ quan có thẩm quyền đã ra thông báo thu hồi…

Thủ tục đầy đủ điều kiện tách thửa đất cho con

Cũng như những thủ tục hành chính khác, khi thực hiện, mọi người đều luôn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ pháp lý đã được quy định theo Luật, cụ thể đối với quy trình tách thửa đất như sau:

– Đơn xin tách thửa đất (mẫu có sẵn): mọi người có thể tự in ra hoặc trực tiếp xin đơn ở văn phòng địa chính.

Điều kiện tách thửa đất cho con

Thủ tục đầy đủ điều kiện tách thửa đất cho con?

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất: mọi người lưu ý chuẩn bị bản gốc.

– Giấy tờ cá nhân (thẻ chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,…).

– Văn bản tách thửa đất: tách quyền sử dụng đối với đất, quyền sở hữu đối với nhà ở/tài sản khác gắn liền với đất.

Lưu ý: Chỉ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ

Trên đây là toàn bộ những thông tin về điều kiện tách thửa đất cho con mà mọi người cần tìm hiểu. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ qua https://phuhanvinh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *