Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất là câu hỏi mà nhiều người trong giới bất động sản thắc mắc và đang tìm kiếm câu trả lời chính xác. Các trường hợp này được quy định cụ thể để tại Bộ Luật đất đai 2013. Hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi bài viết này của Phù Hán Vinh để biết được các trường hợp cho thuê đất nhé. 

Các trường hợp cho thuê đất – Cho thuê đất là gì?

Cho thuê đất là trường hợp đất được cho cá nhân/tổ chức thuê một cách hợp pháp. Các trường hợp cho thuê đất được quy định rõ ràng và minh bạch tại Bộ Luật đất đai 2013.

Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất – Căn cứ để giao đất

Trước khi tìm hiểu các trường hợp cho thuê đất, thì theo điều 52 Luật Đất đai đã quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gồm có đủ 2 điều kiện: 

  • Đất được cho thuê phải có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
  • Đồng thời nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất

Quy định tại các trường hợp cho thuê đất gồm có các trường hợp như sau:

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp; Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

Một trường hợp khác là nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các trường hợp cho thuê đất – Thẩm quyền cho thuê đất

Sau khi tìm hiểu các trường hợp cho thuê đất thì căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp như giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này; Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này; Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Thì diện tích từ 0,5 héc ta trở lên, phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định; Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất, đất này phải thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã/phường/thị trấn. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

Các trường hợp cho thuê đất

Các trường hợp cho thuê đất

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu các trường hợp cho thuê đất. Hãy tham khảo và cập nhật nhiều kiến thức và kinh nghiệm của Phù Hán Vinh về bất động sản tại đây và thông tin các sản phẩm bất động sản tại website phuhanvinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *