Tag Archives: Vành đai 2

Mạng lưới đường vành đai 3 và các đường vành đai TP.HCM: Năm 2022 khép kín vành đai 2, trong năm 2025 sẽ hoàn thành vành đai 3 và vành đai 4 sẽ phấn đấu xong trước năm 2030

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TP HCM phải hoàn thành tuyến đường vành đai 2 trong năm 2022, tuyến đường vành đai 3 phải xong trước 2025.