Tag Archives: sân bay quốc tế Long Thành

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 2,87 triệu tỉ đồng

Sáng nay 28-7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà […]