Tag Archives: tiền gửi

Trong vòng 1 tháng, hơn 24.500 tỷ đồng tiền gửi rút khỏi hệ thống ngân hàng

Hiện chênh lệch giữa tiền gửi và tín dụng là khoảng 570 nghìn tỷ đồng, trong khi cuối năm 2020 là khoảng 830 nghìn tỷ đồng. Vậy ta có thể thấy chênh lệch tiền gửi – tín dụng đã thu hẹp đáng kể từ đầu năm đến nay.