Tag Archives: Quy hoạch 1/2000 là gì?

Giải đáp: Quy hoạch 1/2000 là gì? 

quy hoạch 1/2000 là gì?

Bản đồ quy hoạch đô thị hiện nay được công khai và nhiều người biết đến, có tính minh bạch. Bản đồ chi tiết đô thị gồm hai loại là kiểu quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ 1/500. Vậy quy hoạch 1/2000 là […]