Tag Archives: Kinh tế vĩ mô

IMF chấp thuận đợt “bơm” tiền hỗ trợ kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử phân bổ đến 190 nước

Nguồn tiền dự trữ được phân bổ đến tất cả 190 nước thuộc IMF, khoảng 70% sẽ dành cho nhóm 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới G20, chỉ khoảng 3% dành cho các nước thu nhập thấp.